• Çalı Mah. Fevzi Çakmak Cad. (410) Cd. No:211/1

    Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE

cakircali@cakircali.com.tr

+90 224 482 21 21


ISO 9001 
KALİTE POLİTİKASI

1- Taahhüdümüzdeki işi zamanında, yüksek kalite ve düşük maliyet ile müşterilerimize sunmak,

2- Çalışanların tatmini sağlayan daha başarılı ve yenilikçi bir şirket oluşturmak,

3- Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak en yüksek verimi sağlamak,

4- Tüm faaliyetlerimizde çevreye saygılı, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun hareket etmek,

5- Yasal mevzuata uygunluk sağlamak ve sürekli iyileştirme için gerekli kaynakları temin etmek,

6- Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirmektir.
 

ISO 14001 
ÇEVRE POLİTİKASI

1- Kanunlara ve mevzuata uyumluluk
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; taahhüt ettiği projelerde, yasal ve diğer şartlara ait çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

2- Doğal kaynakları korumak
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

3- Atıkları kontrol altında tutmak 
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

4- Bilinçlendirme ve katılım
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

5- Çevre kirliliğini önleme
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir.
Bu esaslara dayanarak;
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş. tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

OHSAS 18001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1- Kanunlara ve yasal ve diğer şartlara uyumluluk
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş. taahhüt ettiği projelerde, yasal ve diğer şartları inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

2- Sıfır Kaza
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; yürüttüğü tüm çalışmalarda sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek önlemleri alır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için iş sağlığından ve emniyetten ödün vermez.

3- Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek ve bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde güvenli bir çalışma ortamını sağlamakta katkılarını geliştirir.
İş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve her yeni projede tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak şirket kalite politikalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önemli bir parçasıdır.

4- Sağlık ve yaralanmaların engellenmesi
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda oluşan sağlık bozulmalarının engellenmesi için gerekli önlemleri alır, çalıştığı şartlardaki sağlık ve hijyen şartlarının geliştirir, yaralanmalar ile ilgili gerekli önlemleri alır ve bir daha gerçekleşmemesi için, saha şartlarında iyileştirmeler yapar.

5- Koruyucu donanım, makine ve ekipman kullanımı
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, iş sağlığını ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman, donanım ve teknoloji kullanılmasını sağlar. 

6- Tehlikeleri ve kazaları önleme
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.


İş sağlığı ve güvenliği politikamız hakkında tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımız bilinçlendirilir ve tarif edilen sistem ve yöntemlere kayıtsız şartsız uymaları sağlanır.