• Çalı Mah. Fevzi Çakmak Cad. (410) Cd. No:211/1

    Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE

cakircali@cakircali.com.tr

+90 224 482 21 21


Kanunlara ve mevzuata uyumluluk
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; taahhüt ettiği projelerde, yasal ve diğer şartlara ait çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

Doğal kaynakları korumak
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

Atıkları kontrol altında tutmak
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

Bilinçlendirme ve katılım
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

Çevre kirliliğini önleme
Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş.; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.


Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir.

Bu esaslara dayanarak; Çakırcalı Mühendislik Isı Sistemleri İnş.San. ve Tic. A.Ş. tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.